współpraca z agencją SEO

Dobra współpraca z agencją SEO

Sekretem sukcesu współpracy agencji marketingowej, agencji SEO oraz przedsiębiorcy jest dobra współpraca, polegająca na obopólnym zaufaniu, szczerości i chęci osiągnięcia wspólnego celu. Niestety nie każda taka współpraca spotyka się z pełny zrozumieniem drugiej strony i zaufaniem. Dlatego chcemy przedstawić kilka elementów takiej współpracy, które są kluczowe dla wspólnego interesu. 

Wsłuchanie się w potrzeby drugiej strony

To agencja SEO przede wszystkim musi nauczyć się słuchać swoich klientów, poznać ich potrzeby i odpowiednio reagować. Nie każde wymagania klienta będą jednak mogły być spełnione czy zrealizowane, dlatego tak ważne jest zrozumienie i szczery, swobodny przepływ informacji w jedna i druga stronę. Wiele problemów w komunikacji wynika z niedopowiedzeń, z braku przedstawiania wszelkich potrzebnych informacji itp. Dobrą współpracę należy zawsze rozpoczynać operując prawdziwymi informacjami, które nie odbiegają od rzeczywistości.

Czego możesz oczekiwać od agencji SEO?

Tak naprawdę to czego możesz oczekiwać czy żądać od firmy obsługującej pozycjonowanie strony www lub innych podobnych usług uzależnione jest od rodzaju usługi, z której korzystasz, jednak zakładamy tutaj kompleksową obsługę. Na starcie, aby wiedzieć, jak pozycjonować stronę, potrzeby jest pełny audyt SEO, który wskaże kierunki zmian a także kierunki działań agencji. Taki audyt nie zawsze jest przedstawiany, gdyż często jego wersja przedstawiana zamawiającemu jest osobna usługą, oczywiście odpłatną. Tę kwestię warto omówić już na wstępie, czy tego typu audyt, zostanie w pełni przedstawiony.

Kolejną kwestią jest przeprowadzenie optymalizacji strony. Do tego celu niezbędne jest przekazania agencji danych dostępowych do strony internetowej (serwer FTP, CMS) w celu dokonania odpowiednich zmian. Jeśli firma będzie odpowiadać także w ramach współpracy z prowadzenia bloga firmowego, taki dostęp także będzie trzeba przekazać. Zakres zmian na stronie warto także dobrze przedyskutować, aby nie było rozczarowań, na skutek wprowadzonych zmian, które nie przekonują właściciela.

Kolejną sprawą są raporty z wykonanej pracy. Właściciel musi wiedzieć na jakim etapie znajduje się usługa i jakie daje efekty. Pozycjonowanie jest usługą, której efekty zwykle przychodzą w dłuższej perspektywie czasowej. Nie należy się zatem nastawiać na wyniki w pierwszych miesiącach. Widoczne rezultaty, w zależności także od branży, mogą pojawić się nawet po roku pracy nad stroną. Warto mieć to na uwadze, aby przed zarzuceniem agencji SEO braku profesjonalizmu i lenistwa, i wiedzieć, że nie wszystko zależy wyłącznie od jej działań.

Warunki umowy

Bardzo częstym błędem właścicieli zlecających wykonanie usług związanych z pozycjonowaniem strony jest nieczytanie lub niezrozumienie umowy, jaką się podpisuje. Wynikają później z tego faktu problemy, gdyż zlecający nie jest świadom wszystkich umownych rozwiązań. Chodzi między innymi o zapisy dotyczące możliwości i sposobu rozwiązania umowy, sposobu płatności i metody rozliczeń, zakresu działań itp. Tylko i wyłącznie na korzyć zamawiającego działa dokładne zapoznanie się z umową, a w razie jakichkolwiek obaw, wystarczy skontaktować się z przedstawicielem, aby wytłumaczył na jakiej podstawie dany punkt w umowie jest stosowany. Zawsze można negocjować warunki umowy i starać się zmienić wybrane zapisy umowy.

Z całą pewnością pełne zrozumienie, spokój, transparentność, szczere i dobre intencje to cechy, jakimi powinien się charakteryzować usługodawca i zamawiający. Dobre nastawienie do współpracy, jak i wyczerpująca rozmowa przed zawarciem umowy, powinna zapewnić dobra współpracę.

Leave a Comment